ўо означаЇ тв≥й п≥дпис?

–озм≥р п≥дпису:

 • ƒр≥бний почерк вказуЇ на скромн≥сть ≥ смиренн≥сть. Ћюдина з таким почерком поза колом близьких друз≥в зазвичай потайна, ≥нтроспективна, схильна до применшенн¤ своЇњ значимост≥. –озум - њњ сильна сторона.
 • ќсоба з почерком середнього розм≥ру (3 мм) знаходить компром≥с м≥ж думкою ≥ д≥Їю. ¬она не схильна н≥ переоц≥нювати, н≥ недооц≥нювати власн≥ можливост≥, може бути ¤к товариською, так ≥ замкненою.
 • ¬еликий розм≥р почерку видаЇ людину товариську, балакучу, активну ≥ експресивну. ¬она зазвичай самовпевнена й см≥лива, терпимо ставл¤тьс¤ до оточуючих, але, щоб бути в центр≥ уваги, може прикидатис¤, бути хвалькуватою, неуважною.

ј ¤кщо розм≥р почерку зм≥нюЇтьс¤, це говорить про пристосуванн¤ ≥ поступливост≥ людини. јле зм≥на в рамках одного абзацу по¤снюЇтьс¤ нест≥йкою самооц≥нкою.

ƒовжина п≥дпису:

 •  ороткий - вм≥нн¤ швидко схоплювати суть под≥й. ¬ласнику такого п≥дпису не вистачаЇ терп≥нн¤ дл¤ глибокого ≥ детального анал≥зу, в≥н не здатний до монотонноњ, тривалоњ роботи. Ќе дуже любить пов≥льних людей.
 • ƒовгий - здатн≥сть глибоко вникати у суть проблеми. “ака людина не любить посп≥шати, вона наполеглива, тр≥шки вперта, посидюча, ≥ в той же час приск≥плива, може бути занудливою.

Ќапр¤мок п≥дпису:

 • ¬верх Ц в характер≥ людини переважаЇ оптим≥зм, вона сповнена енерг≥њ ≥ прагне дос¤гти поставленоњ мети. якщо у такоњ людини в житт≥ ≥ бувають розчаруванн¤, депрес≥њ, то вона усп≥шно долаЇ њх ≥ дал≥ знов ≥де по життю з новими силами, бажанн¤ми, ≥де¤ми. „асто власником такого п≥дпису Ї творча людина.
 • ѕр¤мо - це св≥дчить про збалансован≥сть про¤в≥в оптим≥зму й песим≥зму. ¬ажливу роль при цьому в≥д≥граЇ вплив навколишнього середовища.
 • ¬низ Ц людина б≥льш схильна до песим≥зму, що досить ≥стотно пригн≥чуЇ њњ творчу активн≥сть. ” таких людей або в≥дсутн¤ в≥ра чи вони дуже слабк≥, до того ж можуть спостер≥гатис¤ зниженн¤ вол≥, слабка ст≥йк≥сть до алкоголю, схильн≥сть до захворювань серцево-судинноњ, нервовоњ системи, печ≥нки ≥ шлунково-кишкового тракту.

ѕочаток ≥ к≥нець п≥дпису:

ѕерш, н≥ж проводити анал≥з п≥дпису в≥дпов≥дного фактора, сл≥д умовно под≥лити п≥дпис навп≥л. ѕерша половина пов'¤зана з початком будь-¤кому д≥¤льност≥ - розумовоњ або ф≥зичноњ, ≥ по н≥й можна судити про те, ¤к людина починаЇ справи. ÷¤ частина також характеризуЇ ≥нтелектуальну чи розумову сферу людини. ƒруга половина п≥дпису показуЇ ставленн¤ до практичноњ (ф≥зичноњ) д≥¤льност≥ ≥ те, ¤к людина зак≥нчуЇ справи.  им Ї людина - теоретиком або практиком - можна визначити, анал≥зуючи завантажен≥сть першоњ та другоњ половини п≥дпису.

 • якщо на початку сто¤ть дв≥, а то й три велик≥ л≥тери, при в≥дсутност≥ великих утворень у друг≥й половин≥, то можна припустити, що людина в≥ддаЇ перевагу розумов≥й прац≥. ѕод≥бн≥ п≥дписи часто мають кер≥вники певного статусу.
 • ѕом≥рне навантаженн¤ першоњ частини (м≥н≥мум заголовних букв, њх невисока ампл≥туда) вказуЇ на схильн≥сть до д≥¤льност≥ прикладного характеру. „асто люди, в п≥дписи ¤ких Ї зазначен≥ характеристики, за профес≥Їю Ї службовц¤ми та громадськими д≥¤чами.
 • ѕри на¤вност≥ великих утворень у друг≥й частин≥ п≥дпису, дл¤ власника п≥дпису привабливою Ї практична д≥¤льн≥сть.

Ѕукви п≥дпису

÷е ц≥каво!

ƒе залишали св≥й атограф "з≥рки"?

”крањн­ськ≥ знаме­ни­тос­т≥ за роки кар'Їри п≥дпи­сувалис¤ не лише на бана­льних лист≥в­ках, а й на ...

—майлик у паспорт≥

ј ви б дали кре­дит чоло­в≥­ку, в ¤кого у пас­пор­т≥ зам≥сть п≥дпи­су був смайлик?

"∆ить стало лучше..."

’то пос­м≥в вказу­вати, ¤кою повин­на бути дов­жи­на п≥дпи­су?


© ’.√.√. 2011 haruk-galina@ukr.net
Hosted by uCoz