≤стор≥¤ слов'¤нського п≥дпису

« одного боку, п≥дпис ≥снуЇ прот¤гом вс≥Їњ ≥стор≥њ словТ¤нськоњ писемност≥ (починаючи з рукопис≥в XI-XII стол≥тт¤) - у вс≥х тих випадках, коли на документах ставили власноручний п≥дпис ≥з зазначенн¤м ≥мен≥ того, хто писав. « ≥ншого боку, т≥льки з початку XVI ст. (частково) та з к≥нц¤ XVII ст. (в≥дносно масово) бере початок створенн¤ Ђспец≥альногої самост≥йного граф≥чного Ђмалюнкаї в написанн≥ ≥мен≥, пр≥звища (пр≥звиська) у записах, ¤к≥ потр≥бно було засв≥дчити. „итати повн≥стю


≈лектронний цифровий п≥дпис

≈лектронний цифровий п≥дпис (≈ѕ÷) може використовуватис¤ юридичними й ф≥зичними особами ¤к аналог власноручного п≥дпису дл¤ наданн¤ електронному документу юридичноњ чинност≥. ёридична чинн≥сть електронного документа, п≥дписаного ≈÷ѕ, екв≥валентна юридичн≥й чинност≥ документа на паперовому нос≥њ, п≥дписаного власноручним п≥дписом особи та скр≥пленого печаткою. „итати повн≥стю

÷е ц≥каво!

ƒе залишали св≥й атограф "з≥рки"?

”крањн­ськ≥ знаме­ни­тос­т≥ за роки кар'Їри п≥дпи­сувалис¤ не лише на бана­льних лист≥в­ках, а й на ...

—майлик у паспорт≥

ј ви б дали кре­дит чоло­в≥­ку, в ¤кого у пас­пор­т≥ зам≥сть п≥дпи­су був смайлик?

"∆ить стало лучше..."

’то пос­м≥в вказу­вати, ¤кою повин­на бути дов­жи­на п≥дпи­су?


© ’.√.√. 2011 haruk-galina@ukr.net
Hosted by uCoz