≈лектронний цифровий п≥дпис

≈лектронний цифровий п≥дпис (≈ѕ÷) зараз Ї аналогом власноручного п≥дпису. ¬икористанн¤ платниками податк≥в можливост≥ поданн¤ податковоњ зв≥тност≥ мережею ≤нтернет збер≥гаЇ час бухгалтера або приватного п≥дприЇмц¤, ¤кий ≥нколи вим≥рюЇтьс¤ годинами. «ам≥сть сто¤нн¤ в черз≥ сучасний представник б≥знесу маЇ можлив≥сть над≥слати податкову зв≥тн≥сть до ÷ентру обробки електронних зв≥т≥в (÷ќ≈«) ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни за допомогою всесв≥тньоњ мереж≥ всього за к≥лька хвилин, але дл¤ цього в≥н повинен мати електронний цифровий п≥дпис (≈ѕ÷).

«акон ”крањни Ђѕро електронний цифровий п≥дписї, в ¤кому визначен≥ пон¤тт¤, сфери застосуванн¤ ≥ юридична чинн≥сть електронного цифрового п≥дпису (≈÷ѕ), вступив у д≥ю з с≥чн¤ 2004 року.

≈лектронний п≥дпис Ц дан≥ в електронн≥й форм≥, ¤к≥ приЇднуютьс¤ до ≥нших електронних даних ≥ призначен≥ дл¤ ≥дентиф≥кац≥њ передплатника цих даних.

≈лектронний цифровий п≥дпис (≈ѕ÷) може використовуватис¤ юридичними й ф≥зичними особами ¤к аналог власноручного п≥дпису дл¤ наданн¤ електронному документу юридичноњ чинност≥. ёридична чинн≥сть електронного документа, п≥дписаного ≈÷ѕ, екв≥валентна юридичн≥й чинност≥ документа на паперовому нос≥њ, п≥дписаного власноручним п≥дписом особи та скр≥пленого печаткою.

≈÷ѕ волод≥Ї вс≥ма основними функц≥¤ми власноручного п≥дпису: Х засв≥дчуЇ те, що отриманий документ над≥йшов в≥д ≥мен≥, що п≥дписало його; Х гарантуЇ ц≥л≥сн≥сть ≥ захист в≥д перекручуванн¤/виправлень п≥дписаного документа; Х не даЇ можливост≥ особ≥, що п≥дписало документ, в≥дмовитис¤ в≥д зобов'¤зань, що виникли в результат≥ п≥дписанн¤ цього електронного документа.

Ѕезпека використанн¤ ≈÷ѕ забезпечуЇтьс¤ тим, що засоби, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ роботи з ≈÷ѕ, проход¤ть експертизу ≥ сертиф≥кац≥ю в ƒепартамент≥ спец≥альних телекомун≥кац≥йних систем —Ѕ”, що гарантуЇ неможлив≥сть злому та п≥дробки Ё÷ѕ.

≈лектронний цифровий п≥дпис за правовим статусом прир≥внюЇтьс¤ до власноручного п≥дпису (печатки) у раз≥, ¤кщо електронний цифровий п≥дпис п≥дтверджено з використанн¤м посиленого сертиф≥ката ключа за допомогою над≥йних засоб≥в цифрового п≥дпису, тобто засоб≥в електронного цифрового п≥дпису, що мають сертиф≥кат в≥дпов≥дност≥ або позитивний експертний висновок за результатами державноњ експертизи у сфер≥ криптограф≥чного захисту ≥нформац≥њ.

÷е ц≥каво!

ƒе залишали св≥й атограф "з≥рки"?

”крањн­ськ≥ знаме­ни­тос­т≥ за роки кар'Їри п≥дпи­сувалис¤ не лише на бана­льних лист≥в­ках, а й на ...

—майлик у паспорт≥

ј ви б дали кре­дит чоло­в≥­ку, в ¤кого у пас­пор­т≥ зам≥сть п≥дпи­су був смайлик?

"∆ить стало лучше..."

’то пос­м≥в вказу­вати, ¤кою повин­на бути дов­жи­на п≥дпи­су?


© ’.√.√. 2011 haruk-galina@ukr.net
Hosted by uCoz