ѕ≥дробка п≥дпису

—пособи техн≥чноњ п≥дробки п≥дпису.  рим≥нал≥стськ≥ методи ≥ прийоми ви¤вленн¤ п≥дробки

≤ хоч це заборонено, п≥дписи неодноразово намагалис¤ п≥дробл¤ти (це робили вс≥, кому не л≥нь). «лочинц≥ ран≥ше використовували дл¤ цього граф≥чне коп≥юванн¤ та змалюванн¤. ќднак найчаст≥ше використовують техн≥чн≥ методи п≥дробки:

 • з використанн¤м коп≥ювального паперу,
 • перемальовуванн¤ на просв≥т,
 • передавлюванн¤,
 • за допомогою вологого коп≥юванн¤.

ѕерш≥ три способи п≥дробки под≥бн≥ м≥ж собою, оск≥льки злочинець повторюЇ рухи, ¤кими виконано ориг≥нал п≥дпису. ѕ≥дробка ви¤вл¤Їтьс¤ шл¤хом в≥зуального вивченн¤ при невеликому зб≥льшенн≥ п≥д лупою звивистих окремих штрих≥в або њх частин. √ар¤чими сл≥дами Ї п≥дмалюванн¤, туп≥ зак≥нченн¤м штрих≥в, невиправдан≥ зупинки. “акож визначають п≥дробки за штрихами чорного коп≥ювального паперу; за сл≥дами попередньоњ ол≥вцевоњ п≥дготовки при коп≥юванн≥ п≥дпису на просв≥т; за вдавленими штрихами тощо.

ѕ≥дробка п≥дпису за допомогою вологого коп≥юванн¤ заснована на безпосередньому перенесенн≥ барвника справжнього п≥дпису. ƒл¤ цього злочинц≥ зазвичай використовують ¤кий-небудь зволожений матер≥ал, ¤кий притискають до документа з≥ справжн≥м п≥дписом, а пот≥м таке дзеркальне зображенн¤ коп≥юють на п≥дробл¤Їтьс¤ документ.

“ака п≥дробка ви¤вл¤Їтьс¤ при в≥зуальному вивченн≥ п≥дпису п≥д м≥кроскопом. ƒо уваги буруть структуру штрих≥в: ≥нтенсивн≥сть барвника штрих≥в, ч≥тк≥сть крањв. ” тих випадках, коли скоп≥йований п≥дпис обводитьс¤ додатково, можна ви¤вити на¤вн≥сть двох барвник≥в.

≈кспертизою можуть бути вир≥шенн≥ так≥ питанн¤:

 • „и Ї бланк даного документа справжн≥м. якщо бланк фальшивий, то ¤ким способом в≥н виготовлений;
 • „и використовувалис¤ дл¤ п≥дробки бланка будь-¤к≥ реч≥ та матер≥али з числа вилучених у п≥дозрюваноњ особи;
 • „и виготовлен≥ бланки документ≥в одним ≥ тим же способом ≥ з допомогою одних ≥ тих же пристроњв;
 • „и проведена п≥дробка документа способом, ¤кий назвала конкретна особа;
 • „и зам≥нен≥ стор≥нки в досл≥джуваному документ≥;
 • „и зам≥нена фотокартка в конкретному документ≥;
 • „и Ї п≥дробленими в≥дбитки печаток ≥ штамп≥в у даному документ≥. якщо так, то ¤кий спос≥б њхньоњ п≥дробки;
 • яким способом (фабричним або кустарним) виготовлен≥ печатка ≥ штамп, в≥дбитки ¤ких Ї в документ≥;
 • „и нанесен≥ в≥дбитки на документ≥ справжн≥ми печаткою та штампом;
 • „и Ї виправленн¤ в документ≥, представленому на досл≥дженн¤;
 • „и виконаний п≥дпис його власником чи ≥ншим суб'Їктом;
 • ’то з ос≥б, зразки почерку ¤ких представлен≥, Ї виконавцем цифрових запис≥в в документ≥.

÷е ц≥каво!

ƒе залишали св≥й атограф "з≥рки"?

”крањн­ськ≥ знаме­ни­тос­т≥ за роки кар'Їри п≥дпи­сувалис¤ не лише на бана­льних лист≥в­ках, а й на ...

—майлик у паспорт≥

ј ви б дали кре­дит чоло­в≥­ку, в ¤кого у пас­пор­т≥ зам≥сть п≥дпи­су був смайлик?

"∆ить стало лучше..."

’то пос­м≥в вказу­вати, ¤кою повин­на бути дов­жи­на п≥дпи­су?


© ’.√.√. 2011 haruk-galina@ukr.net
Hosted by uCoz